Hem     Tips på att förbättra sin engelska     Engelsk ordlista och engelskakurs     Kört fast?     Översättningsprogram

    Ordlista baserad på situationer  -   Engelsk grammatik  -   Svenska uttryck på engelska  -   Svåra engelska ordSVÅRA ENGELSKA ORD

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Svåra engelska ord R

racketeering – svindel (brottet)

range of products - sortiment

raspy – hes (röst)

rattle - skramla

ravish - skända

razz - håna, förlöjliga, nolla

rebound - studs

recession - lågkonjunktur

reckon - beräkna, uppskatta, anse, tycka

recourse - utväg, tillflykt

recrimination - motanklagelse

rectify - korrigera, rätta till

recur – återkomma, komma tillbaka

refrain - avstå, tygla

refugee - flykting

regenerate - återbilda, pånyttföda

regimented - organiserad, styrd

reiterated - upprepa

relinquish – släppa, avstå från

remark - yttrande

remonstrate - protestera

remunerative - lönsam

reprieve - uppskov, frist, benådning

reprimand – tillrättavisa

reprobate - usling, kräk; fördöma, förkasta

repugnant - motbjudande

requisite – nödvändig, obligatorisk

rerun - repris (på tv)

rescinded - avskaffa, häva

resent - bli förargad över, ta illa upp

resided - bo, leva, vara bosatt i

residual - överbliven, återstående

residue - rest, återstod

resin - kåda

resolute - beslutsam

resourceful - fyndig, rådig, påhittig

respectively - respektive

respite - bevilja anstånd

restrict - inskränka

retention - bevarande, fasthållande

reticent - tystlåten, förtigen

rewarding - givande

revenue – intact

reverberate - eka, reflektera, återkasta

reverie - drömmeri, luftslott

revise - granska, revidera

rickety - skranglig

riveted - fastnaglad

rosary - radband

rough - oländig

rouse - egga

roving - kringströvande

RSVP (Repondez s'il vous plaξt) - OSA

ruddy - rödlätt

ruefully - sorgset, bedrövat

rummage - genomsökande, rotande

rumpled - skrynklad

rustle – prasslaNästa