Hem     Tips på att förbättra sin engelska     Engelsk ordlista och engelskakurs     Kört fast?     Översättningsprogram

    Ordlista baserad på situationer  -   Engelsk grammatik  -   Svenska uttryck på engelska  -   Svåra engelska ordSVÅRA ENGELSKA ORD

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Svåra engelska ord D

dainties - godsaker

dainty - nätt, söt

damper spjäll (på öppen spis)

dangle - dingla, dingla med

dank - rå, fuktig

dapper - stilig, prydlig

dashboard - instrumentbräda (bil)

dashing - käck

daub - fläck, kludd

daunting skrämmande, övermäktig (t.ex. uppgift)

dearth - brist

debris - spillror

decanter - karaff

decent - ursprung (människor - länder)

decisive - avgörande

decompose - lösas upp, vittra

decoy - locka, lura

deduce - härleda

deduct - dra av (i deklaration)

deface - vanställa

defection - avhopp

deficiency - bristfällighet

deficient - bristfällig, otillräcklig

deficit - underskott

defile - befläcka, besudla

deft - skicklig, händig

deftly - flinkt

defunct - avliden

degenerate - urarta

delirious - rasande, besinningslös

delirium - sinnesförvirring, feberyrsel

delude - lura, narra, vilseleda

demur - invändning, protest

demur - protestera, göra invändningar

denote - beteckna, betyda, ange

denounce fördöma

dent - buckla (på bil)

dependable - pålitlig

depict - måla av, avbilda

deplorable - beklaglig

deplore - sörja

depose - avsätta, störta

deprivation - förlust, berövande

depuities - ombud

derision - åtlöje

derogatory - nedsättande

desecrate - skända, vanhelga

designate - benämna, beteckna

despondent - förtvivlad, uppgiven

desultory - osammanhängande, lösryckt, planlös

deter - avskräcka

deteriorate - försämras

detour - omväg

detractor - förtalare

detriment - skada, men

devious/deviousness - bedräglig/bedräglighet

devise - uttänka, uppfinna

devoid of - blottad på

dexterous - fingerfärdig

dignitary - överhetsperson, en med hög värdighet/rang

diligence - flit, ihärdighet (substantiv)

dilute spä ut

dinghy - jolle

disavow - förkasta, inte vilja kännas vid

discern - urskilja

discombobulate - förvirra

disconcerted - förvirrad

disdain förakt

disengage - frigöra, koppla från

disengage - koppla ifrån

disfigure - vanställa

disheveled ovårdad

disintegrate - lösas upp i sina beståndsdelar

disjointed - osammanhängande (adjektiv)

dismal - dyster, sorglig

dismay - förfäran

dismiss - avfärda

disperse skingras

disposition - läggning

disputatious - diskussionslysten

disreputable - ökänd, illa ansedd

dissolve - upplösa, smälta

dissuade - avråda

diverge - skilja (sig) åt, avvika

diversify - göra olik

diving tower - hopptorn

divulge - avslöja

doorbell - dörrklocka

dossier dokumentsamling

dour - hårdnackad

dowry - hemgift

drawl - släpigt tal

drench - dränka i betydelsen göra genomvåt

driving practice - övningskörning

drone - surra, brumma

droop - sloka

due day - förfallodag

dwindle - smälta ihop, reducerasNästa