Hem     Tips på att förbättra sin engelska     Engelsk ordlista och engelskakurs     Kört fast?     Översättningsprogram

    Ordlista baserad på situationer  -   Engelsk grammatik  -   Svenska uttryck på engelska  -   Svåra engelska ordSVÅRA ENGELSKA ORD
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 


Svåra engelska ord P

pacifier - napp

pacify - försona, stifta fred

padlocked - hänglås

palpable - tydlig, uppenbar, påtaglig

paltry - lumpen, tarvlig

pamper - dalta med, skämma bort

pandemonium - kaos

panhandle - tigga pengar

paramount - högst, störst

paraphrase - omskriva, omskrivning

parlay - utnyttja

parley - förhandling

parlor - salong, sällskapsrum

peal - skrälla

pedestrian - trivial, tråkig, torr

pelting rain – regn som öser ner

penitent - ångerfull, botfärdig

performance anxiety - prestationsångest

periodically – då och då, tidvis

permissible - tillåtlig, lovlig

perpendicular – vinkelrät

perpetual motion machine - evighetsmaskin

perpetual - evig

persecuted - förföljd (om t.ex. folkgrupp)

pertinent - lämplig

perturb - oroa, störa, rubba

perusal - granskning, genomläsning

pesky - förarglig

peter - ebba ut, avta, sina

petrified - förstenad av skräck

pew - kyrkbänk

phial - medicinflaska, parfymflaska

philistine - inskränkt

pith - kärnan (i ett argument eller idé t.ex.)

plaid - tyg, filt

plaintively - bedrövande, sorgset

plausible - rimlig

plethoric - svulstig

plummet - sjunka kraftigt, rasa

plunge - slunga

plunk – klinka (piano)

poacher - tjuvskytt

poinsettia - julstjärna

poise - balans, jämvikt

poker - eldgaffel, spiskrok

ponder – fundera, begrunda

pout – truta med munnen, sura

pragmatic - inriktad på praktisk nytta

precedence - företräde

precipitate - påskynda

precursor - företrädare, föregångare

predecessor - föregångare

predicament - dilemma, knipa

predispose - göra mottaglig

premonition - förvarning

prenuptial agreement - äktenskapsförord

preponderance - slagsida, övervikt (majoritet)

prerequisite - förutsättning

presumptuous - arrogant

presumtiv – prospective

presuppose - förutsätta

primness - prudentlighet, prydhet

printers - tryckeri

probability theory - sannolikhetslära

probe - undersökning

procrastination – förhalning

procure - skaffa

prodigiously - vidunderligt, häpnadsväckande

profound – djupsinnig

prolixity - långrandighet

prompt – föranleda

promulgate - offentliggöra, förkunna

prop - stötta upp

propound - föreslå

prosperity - framgång, välstånd

prosperous - välmående, blomstrande

protagonist - huvudperson

protrude - sticka ut

provided - förutsatt att

prudential - klok

pry - bända, snoka omkring

pulp - mos, fruktkött

pun - ordlek

purge - rena, rensa, laxera (och så tillhörande substantiv)

pursuit - jakt, strävan

pushy - påträngandeNästa