Hem     Tips på att förbättra sin engelska     Engelsk ordlista och engelskakurs     Kört fast?     Översättningsprogram

    Ordlista baserad på situationer  -   Engelsk grammatik  -   Svenska uttryck på engelska  -   Svåra engelska ordSVÅRA ENGELSKA ORD
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 


Svåra engelska ord S

sacrilege - helgerån

sag - säcka, sjunka

sages - vise männen

santa hat - tomteluva

sardonically - bittert, fränt

satchel - skolväska, axelväska

savor - smak, arom, bismak

savvy - vett, klyftig

scald - skålla

scamper - hoppa och skutta, kila

scaremongering - skrämselpropaganda

scathing - svidande, skarp (om kritik)

schism - tvist, fiendskap

scintillate - gnistra, spraka

scope - omfattning

scot-free - ostraffad

scour leta igenom

scowl - blänga, rynka ögonbrynen

scrawny - benig, mager

scruff - nackskinn

scrunch - knastra

scuffle - bråk

secluded avskild

sedating - sövande

sedentary - stillasittande

seeth - sjuda

sentiment - uppfattning, mening

sentinel - vaktpost

shed - skjul, bod

sheer - idel, fullständig, pur

shenanigans - ståhej

shoal/school - stim

shrewd - klipsk

shrill - gäll

shrub - buske

shrubbery - buskage

shuck - nötskal, skala

sibilant - väsande, susande

sidetrack komma in på villospår

sift - granska

sinewy - senig, kraftig, stark

singular - säregen

ski pole - skidstav

skulking - smyga, smita

sleet - snöblandat regn

sling - bindel, mitella

slip - smyga, smita

slit - skåra, reva

slop - klafsa (t.e.x runt i gyttja)

smoulder - pyra, glöda

smudge - märke, suddig fläck

snick - lätt skåra

sniffle - snörvla

snot - snor

snowdrift - snödriva

soar - rusa i höjden

sodden - dyblöt, genomblöt

sojourn - vistelse, sejour

sophistry - ordklyveri

spacious - rymlig

sparse - gles

spat - gräl

spate - ström

speech therapist - talpedagog

splurge - frossa

spout - ränna, rör, stupränna

sprightly - pigg, livlig

springboard - trampolin

spur - sporre

spurt - spruta

squander - slösa bort

squat huka sig, sätta sig på huk

squeal pipa (t.ex. om gnagare), tjalla

stairwell trapphus

stale - gammal, sliten

stall - stanna, stoppa, förhala

stalwart - handfast, ståndaktig

stance - ställning, synsätt

stapler - häftapparat

stature - längd, kaliber, resning, kroppslängd

statute-barred - preskriberat

staunch - trofast

steadfast - orubblig, ståndaktig

stifle kväva (t.ex. en nysning)

stipulate - fastställa

stipulation - villkor, bestämmelse

stolid - slö, oberörd

stone tablet - stentavla

stoop - nedlåta sig, förnedra sig, förstuga

story - våning

stout - kraftig, bastant

stove - kamin

straggle - sacka efter

strapping - stor och kraftig

stringent - noggrann, följdriktig

stub - stump

sturdy stadig

subdue - mildra, dämpa, stilla (verb, transitivt)

sublet - andrahandskontrakt, hyra (ut) i andra hand

submerge - doppa, sänka ner

submit - lämna in

subsequent - följande, efterföljande

subservient - underdånig

subset - underdel

subside - avta

substantial - ansenlig, betydande, omfattande

substantiate - bekräfta, belägga, förkroppsliga

succinct - koncist, knappt, kortfattat

sufficient - tillräcklig

sugar cane - sockerrör

sultry - tryckande, het, sensuell

sumptuous - storslagen, överdådig, magnifik

sunblock - solskyddskräm

sunstroke - solsting

superego överjag (psykologi)

supersede - ersätta

supplier - leverantör

supposedly - förmodligen, antagligen

susceptible - mottaglig

sustain upprätthålla, godkänna

swagger - stoltsera

sway - svänga, svaja, gunga

sweltering - olidligt het, tryckandeNästa