Hem     Tips på att förbättra sin engelska     Engelsk ordlista och engelskakurs     Kört fast?     Översättningsprogram

    Ordlista baserad på situationer  -   Engelsk grammatik  -   Svenska uttryck på engelska  -   Svåra engelska ordSVÅRA ENGELSKA ORD
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 


Svåra engelska ord C

cackle - skrocka (som häxa)

cardiopulmonary massage - hjärtmassage

carotid artery - halspulsådern

carrier - pakethållare

castigate – häckla, klandra

casualties - dödsoffer, olycksfall

cavalier - överlägsen

caveat - varning

cede - överlåta åt, avstå

centipede - tusenfoting

chaff - skoja, skämta

chagrin - förtret

changeling child - bortbyting

chappy - narig

charred - svedd, förkolnad

chasm - klyfta, avgrund

chasten - tillrättavisa

chastise - tukta

chide - banna, klandra

chip – bli avskavd, flisa sig

chipped - kantstött

chirp - kvittra

chirpy – munter

cinder - slagg, aska

clad - plätera, klädd

clamp - klämma ihop

clang - klang

clatter - tjatter, oväsen

clincher – någonting avgörande

clutch pedal - kopplingen (på bil)

cluttered - plottrig

coax - övertyga, lirka med, truga

cobblestones - kullerstenar

coercive - tvingande

collateral - säkerhet (lån)

colloquially – talspråkligt

comely - attraktiv, snygg

comity - hövlighet

commence - inledas, ta sin början

commend - berömma

commiserate - trösta, ömka

commissary - ombud, intendent

commonality - gemensamhet

compartment - kupé (på tåg)

compartmentalized - uppdelat

compel - framtvinga

compelled - tvungen

complacent - självgod

comply - ge efter, gå med på

compose - ordna, lugna

compound - förvärra

compound word - sammansatt ord

compulsion - tvång

compunction - samvetskval

concede - medge

conceit - högfärd

conceivable – begriplig, tänkbar

conception - föreställning, uppfattning

concession - eftergift, medgivande (substantiv)

concussion - hjärnskakning

condescend - nedlåta sig

condiment - smaktillsats

condition - betinga

condone - gottgöra, överse med

conducive - ledande

conduct - dirigera, leda

conduct - uppträdande, uppförande

cone - kotte

confederate - kumpan

confine - begränsa

confounded - konfunderad

congeal - stelna, göra stel (koagulera)

congenial - sympatisk

conifer - barrträd

conjecture - gissning, antagande

conjunction - förbindelse

conscientious - samvetsgrann, plikttrogen

consign - överlämna, anförtro

consolidate – gå samman, sammanföra

conspicuous – iögonfallande

contemplate – fundera, begrunda

contempt – förakt

contingent - eventuell, oviss, tillfällig

contortions - förvrängning, förvridning

contraband - smuggelgods

contraction - sammandragning

convene – sammankalla, sammanträda

convey - medföra, uttrycka, framföra

convulse - sätta i skakning, uppröra, orsaka kramp

coronary - hjärtinfark

corroborate - bekräfta, styrka

corrode - frätas sönder

countenance – uppsyn

counterfoil - talong (det som blir kvar av en blankett sedan en del avskiljts)

course of events - förlopp

court - uppvakta

cowed - kuvad

coveted - eftertraktad

crackle - knastra, spraka

creak - knarra

credential - referens, rekommendationsbrev

crochet - virka

crook of the arm - armveck

cruelty to animals - djurplågeri

cudgel - påk, slå

culpable - brottslig

culprit - gärningsman

cumulative - som hopar sig, ökad

cunning - slug

curfew - utegångsförbud

curly tail - knorr

curve of the back – svank

cutlet - kotlettNästa