Hem     Tips på att förbättra sin engelska     Engelsk ordlista och engelskakurs     Kört fast?     Översättningsprogram

    Ordlista baserad på situationer  -   Engelsk grammatik  -   Svenska uttryck på engelska  -   Svåra engelska ordSVÅRA ENGELSKA ORD
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 


Svåra engelska ord E

edition - upplaga

educational - lärorik

effigy - avbild

egg timer - äggklocka

elation - upprymdhet

electric kettle - vattenkokare

element - grundämne

elude - undkomma, slingra sig undan, undgå

elusive - svårfångad

emaciation - urmärgling, utsugning

emanate - utströmma

embezzle - förskingrar

embroidery - broderi

emerge - träda fram, uppstå

eminence - anseende, berömmelse

emissary - sändebud

enact - statuera

endeavor - strävan, ansträngning

endorse - godkänna

enforce - genomdriva, upprätthålla

enforcement - tillämpning (t.ex. en lag)

engross - fängsla

enrol - skriva in sig (i registret på t.ex. skola)

enthralled - trollbunden

entitled - berättigad

ephemeral kortlivad

epitome - förkroppsligande

equanimity - jämnmod

eradicate - utplåna

err - göra fel, fela

erroneous - felaktig

erudite - beläst

esophagus - matstrupe

evade komma med undanflykter, slingra sig

evasive - svävande, undvikande

evict vräka (någon från ett hem)

evince - bevisa

exceed - överträffa

exceedingly - ytterst, synnerligen

excel - utmärka sig

excessively - överdrivet

exert - utöva

exhilarate muntra upp

exorbitant - omåttlig, orimlig, upptrissad, uppskruvad

expansive - öppenhjärtig

expiate - sona för, plikta för

explain away - bortförklara

explicable - förklarlig

expulsion uteslutning

extensive - vidsträckt, omfattande, utförlig

extoll - lovprisa

extricate - frigöraNästa