Hem     Tips på att förbättra sin engelska     Engelsk ordlista och engelskakurs     Kört fast?     Översättningsprogram

    Ordlista baserad på situationer  -   Engelsk grammatik  -   Svenska uttryck på engelska  -   Svåra engelska ordSVÅRA ENGELSKA ORD
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 


Svåra engelska ord O

objectionable - förkastlig

obligated tvingad, förpliktigad

oblige - tillmötesgå, göra till lags

obliged tvingad

obliquely - indirekt

obnoxious hemskt, avskyvärd

obsequious - inställsam

obtrude - påtvinga

obtuse trög

occurrences - förekomst, händelser

odious avskyvärd

ogle - snegla på, titta lystet på

ominous - olycksbådande

omit utelämna

omnipotent - allsmäktig

oppress förtrycka

orchestrate iscensätta

ordeal - pärs

originate from härröra från

oust - driva bort, driva ut

outwardly - utåt, till det yttre

ovaries - äggstockar

overt - öppen, offentlig, uppenbarNästa