Hem     Tips på att förbättra sin engelska     Engelsk ordlista och engelskakurs     Kört fast?     Översättningsprogram

    Ordlista baserad på situationer  -   Engelsk grammatik  -   Svenska uttryck på engelska  -   Svåra engelska ordSVÅRA ENGELSKA ORD
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 


Svåra engelska ord M

magnifying glass - förstoringsglas

maintain uppehålla, upprätthålla vidmakthålla

malodorous - stinkande

mar - fördärva

marooned - strandsatt

maverick - ensamvarg

means - medel, sätt, metod

meat cleaver - köttyxa

medical certificate - läkarintyg

merriment - munterhet

metamorphosis - stor förändring

meticulous - noggrann, pedantisk

mill - trängas, myllra

mimic - efterlikna, efterhärma

misle - vilseleda

momentary - tillfällig, som varar ett kort ögonblick

momentoes - minnessaker

momentous - betydelsefull, viktig

moniker - öknamn

moot - omtvistad

mope - gå omkring och vara nedstämd, hänga med huvudet

mouth-to-mouth resuscitation - mun-mot-munmetoden

mucous membrane - slemhinna

muddy - grumlig

munificent - generös, frikostig

murky rooms - skum, mörk

mused - överväga, grubbla, fundera, reflektera

mutual gemensam, ömsesidig

muzzle - munkorg, nosparti hos djurNästa