Hem     Tips på att förbättra sin engelska     Engelsk ordlista och engelskakurs     Kört fast?     Översättningsprogram

    Ordlista baserad på situationer  -   Engelsk grammatik  -   Svenska uttryck på engelska  -   Svåra engelska ordSVÅRA ENGELSKA ORD
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 


Svåra engelska ord A

abhor - avsky, hata

abide - tåla, stå ut med, lyda

abrasions - nötning, avskavning

abreast - i bredd

absolve - frikänna

abstruse - svårbegriplig, dunkel

abundant - riklig, ymnig, överflödande

accolade - dubbning, hyllning

accountancy - bokföring

acidic - syrlig, stark

acknowledge - låtsas om

acquiesce - samtycka

acquisitive - habegär (som adjektiv)

acumen - skarpsinne, intelligens

adamant - orubblig

adequate tillräcklig, fullgod, lagom

adhesive - vidhängande (hänga ihop), självhäftande

admonition - förmaning

adorn - smycka, pryda

adversary - motståndare, rival

adversary - motståndare

advocate - förespråka

affable - älskvärd

affinity - förkärlek

affirmation - bekräftelse (i samband med förhållanden)

affluent - riklig

afterthoughts - eftertanke

ajar - på glänt

albeit - fastän

alder - al (trädet)

allay - mildra, dämpa, stilla

allegations - anklagelse

alleged - påstådd

allegiance - lojalitet

allocation - placering, fördelning

allot - tilldela, fördela

allude - anspela, syfta på

allure - lockbete

allusion - anspelning

aloof - reserverad (keep aloof = hålla sig på sin kant)

amass - hopa, lägga på hög

amber - bärnsten

ambiguous - tvetydig, dubbelbottnad

amend förbättra, rätta till

amendment - lagändring

amenities - facilitet (t.ex. diskmaskin)

amiss - på tok

ample - fyllig, omfattande, tillräcklig

anachronistic - otidsenlig

animated - livlig

aniseed - anis

antagonize reta upp

antic - upptåg

apex topp, spets

appeal - upprop, överklaga

appease - blidka, lugna, stilla

append - lägga till

aptitude - talang, skicklighet, begåvning

arbitrary - godtycklig

arraignment - stämning

array - samling

arson - mordbrand

articulate - vältalig, tydlig

ascetic - asketisk

aside from - bortsett från

aspic - aladåb

assailant - angripare

assemble - montera, samla

assembly line - löpande bandet

assent - samtycka, instämmande

assent - samtycka

assert - hävda, bedyra

assess - fastställa, uppskatta, bedöma

asset - tillgång, fördel

assidous - flitig

assuage - stilla, blidka

astounding häpnadsväckande, förbluffande

atone for - sona, gottgöra

atonement - försoning

attain - uppnå

attire - klädsel

attribute - tillskriva

audacity - fräckhet

austere - sträng, kärv

aver - försäkra, påstå

avert - vända bort

aviary - fågelhus

avidly - ivrigt

awning - markis

avskräckande exempel - deterrentNästa