Hem     Tips på att förbättra sin engelska     Engelsk ordlista och engelskakurs     Kört fast?     Översättningsprogram

    Ordlista baserad på situationer  -   Engelsk grammatik  -   Svenska uttryck på engelska  -   Svåra engelska ordSVÅRA ENGELSKA ORD
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 


Svåra engelska ord I

ice-cream cone - glasstrut

illustrious - beröm, ärorik

imaginative - fantasifullt

immense - ofantlig

imminence - överhängande fara

impede - hindra, hämma

imperceptible - omärklig

impertinent - näsvis

impervious - ogenomtränglig

impetuous - häftig, våldsam

impish - okynning

implacable - obeveklig, oförsonlig (adjektiv)

implicit - underförstådd

implore - bönfälla

impose pracka på, tränga på, vara till besvär, belasta

impound - beslagta, konfiskera

imprudent - oklok, oförsiktig

inanities - dumheter, banaliteter

inanition - utmattning

incentive - sporre, stimulans

inception - påbörjande

incessantly - oavbrutet

incisor - framtand

inclined - benägen

incomprehensible obegriplig, svår att förstå

inconclusive - ofullständig, resultatlös

incongruous - oförenlig, orimlig, motsägelsefull

inconsistent - inkonsekvent

incredulous - skeptisk

increment - tillväxt, ökning

indigent - hjälpbehövande, fattig, utblottad

indolent - lat, slö, loj

induce - förmå, få

induction - installation

indulgent - överseende

inexplicable - oförklarlig

inextricably - ofrånkomligt

infallible - ofelbar, pålitlig

infamy - vanära, skam

infer - dra slutsats

inference - slutledning, slutsats

infraction - övertramp, överträdelse

infringement - intrång (t.ex. varumärke)

ingest inta föda

ingratiating - inställsam

inherent - inneboende, medfödd

inhibited - hämmad

injudicious - omdömeslös

injunction - föreläggande, befallning, föreskrift

inmates - interner

innate - medfödd, naturlig, inneboende

innocuous - ofarlig

innuendo insinuation, pik

inquest - utredning

inquisition - undersökning (ofta kritisk undersökning)

inscrutable - outgrundlig

insignificant - oansenlig, obetydlig

insolent - oförskämd

intangible - ogripbar, inte påtagligt, omärkbar

interim - mellantid

intertwined - sammanflätade

intervene ingripa

intricacy - krånglighet, invecklad beskaffenhet

intrusive - närgången, påflugen, efterhängsen

inundate - översvämma

invertebrates - ryggradslösa djur

invoice - faktura

irrefragable - oemotsäglig

irrefutable - obestridlig

irrevocable - oåterkallelig

itemized - specificerad (om t.ex. räkning)

itinerary - resplan, resväg

ivy murgrönaNästa